Besprekingen over Hongkong in teken van verdeeldheid

PEKING, 21 OKT. De eerste ronde van besprekingen tussen de gouverneur van Hongkong, Chris Patten, en de directeur van het Chinese Hongkong & Macao Bureau, Lu Ping, over democratische hervormingen in de kroonkolonie is in diepe meningsverschillen geëindigd.

Tijdens een korte persconferentie zei een vermoeide Patten vanmiddag dat Lu Ping en hij zes uur “ernstige, bedachtzame gesprekken hadden gevoerd, waarbij beide zijden hun standpunten krachtig en op een beschaafde manier naar voren brachten, maar ik kan niet zeggen dat we elkaar begrepen”. De gouverneur zei dat de gesprekken voornamelijk gingen over de voorstellen voor uitbreiding van directe verkiezingen en kiesrecht en andere hervormingen in de bestuurlijke structuren in Hongkong, die volgens hem “de beste manier voorwaarts en het beste evenwicht van opinies in Hongkong zijn”.

Patten vertelde zijn Chinese tegenhanger dat hij bereid was tot verdere discussies op elk tijdstip, maar dat hij volgend jaar zijn voorstellen aan Hongkongs Wetgevende Raad moet voorleggen, omdat de voorbereidingen voor Hongkongs verkiezingen in 1994 en 1995 moeten beginnen. Lu Ping heeft Patten duidelijk gemaakt dat alles al vastligt in de Basic Law, de mini-grondwet voor de toekomstige bestuurlijke inrichting van Hongkong na de Chinese overname in 1997. Volgens de Basic Law kan het aantal direct gekozen zetels in Hongkongs Wetgevende Raad in 1995 van 18 tot 20 - van de 60 - worden uitgebreid en daarmee houdt het op. Patten wil het tot 39 opvoeren, middels grotendeels indirecte verkiezingen maar wel met algemeen kiesrecht als uitgangspunt. Ook wil Patten de Wetgevende Raad machtiger maken dan de Uitvoerende Raad, hetgeen de basis legt voor een parlementair stelsel. Patten heeft de Chinezen gevraagd om tegenvoorstellen te doen, maar daartoe lijken zij niet bereid.

Over het vliegveld is ook gesproken, maar Patten kreeg te horen dat het forum voor discussies hierover een speciaal bilateraal vliegveld-comité is. De Chinese zijde wees vorige week echter de Britse financieringsvoorstellen voor het vliegveld af. Er is geen datum voor een volgende bijeenkomst afgesproken. Directeur Lu, die de rang van minister heeft, zei dat er geen koppeling is tussen het vliegveld en de democratische hervormingen.

Pattens bezoek gaat gepaard met een stortvloed aan uiterst vijandige artikelen in de Chinese media, eerst in de communistische kranten in Hongkong, maar vandaag voor het eerst ook in de overzeese editie van het Volksdagblad. Het blad beschuldigde hem van het uitlokken van een vechtpartij, het gebruik van trucs en het opvoeren van een grote show. Het is de felste aanval die tot dusver op hem is gedaan. “Patten gokt met het vertrouwen en de belangen van de bevolking van Hongkong en wakkert anti-Chinese gevoelens aan”.

Niet bekend

    • Willem van Kemenade