Beethoven suist langs bij de Hanover Band

Concert: Hanover Band o.l.v. Roy Goodman m.m.v. Benjamin Hudson, viool. Programma: Beethoven: Ouverture Coriolan, Vioolconcert en Achtste symfonie. Gehoord: 20/10 in de Grote Doelenzaal te Rotterdam; herhaling 21/10 Muziekcentrum Frits Philips Eindhoven.

Eenmaal bekomen van de schrik dat de Hanover Band in haar authenticiteitsijver alle tempi dermate versnelt dat Beethovens vertrouwde noten gisteravond in de Doelen voorbij suisden zonder dat men er enige vat op kon krijgen, moet objectief wel worden vastgesteld dat dit Engelse orkest vele kwaliteiten heeft. Zoals bij de meeste ensembles met het instrumentarium van vroeger is de klankbalans vaak in gevaar doordat overheersing van de blazers nauwelijks is te vermijden. De toonvorming echter is warm en levend. De overmatige vitaliteit van dirigent Roy Goodman levert bovendien een alert, virtuoos musiceren op waarvoor men zeker respect moet hebben. Gaat het echter om de interpretaties, dan voelt het publiek zich door de Hanover Band op het verkeerde been gezet.

Typerend voor de no nonsense-houding van het orkest was het optreden van de solist, concertmeester Benjamin Hudson. Extra concentratie voor het spelen van het Vioolconcert was blijkbaar niet nodig, want zowel bij de Ouverture Coriolan als bij de Achtste symfonie zat hij gewoon op zijn plaats aan de eerste lessenaar. Hij hoefde naar oude trant natuurlijk niet uit het hoofd te spelen, maar Beethovens noten zijn desondanks veeleisend genoeg. Erg veel moeite scheen het hem weliswaar niet te kosten, maar in zijn opvatting klonk geen greintje diepgang door, zelfs niet in het uiteraard ook vrij snel genomen Larghetto.

De Hanover Band wilde ons voortdurend doen geloven dat Beethoven de vrolijkheid in persoon was. De keuze van de Achtste symfonie was in dat licht nog het best te begrijpen, want een echt langzaam deel komt daarin niet voor. Maar zo vlug als de metronoom bij Roy Goodman tikt, tikt zij nergens. DeHanover Band komt over als een ensemble dat bezield is met de beste bedoelingen. Of zij met deze Beethoven-roes het publiek heeft kunnen overtuigen is de vraag.

    • Elly Salomé