Vitaliteit van bossen is sterk teruggelopen

DEN HAAG, 20 OKT. De vitaliteit van het Nederlandse bos is ten opzichte van vorig jaar sterk achteruitgegaan, vooral als gevolg van luchtverontreiniging en het droge weer in het naseizoen. De verslechtering van de vitaliteit van de bossen geldt voor het hele land.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Sinds 1984 worden deze onderzoeken verricht.

In 1991 was 52 procent van de bossen nog gezond, dit jaar 42,9 procent. Vorig jaar behoorde 17,8 procent van het bos tot de categorieën waarover men zich zorgen maakt, dit jaar is dat bijna verdubbeld tot 34 procent. Dit is het hoogste percentage sinds het begin van het onderzoek, acht jaar geleden.

Natuurmonumenten komt in een eigen onderzoek met dezelfde conclusie. De stichting noemt de situatie “dramatisch” en ziet de veehouderij als hoofdschuldige. De uitstoot van ammoniak moet volgens Natuurmonumenten sterk worden teruggedrongen.

Een woordvoerster van de stichting Natuur en Milieu is "vreselijk geschrokken' van de slechte situatie. Wanneer er nu niets gedaan wordt, gaan volgens de woordvoerster “alle bossen eraan onderdoor”. Natuur en Milieu noemt niet alleen de veestapel als schuldige, maar pleit in dit verband ook voor terugdringen van het autogebruik en strengere milieu-eisen aan bedrijven. “Dit is het laatste signaal dat de bossen nog kunnen geven”, vreest Natuur en Milieu.

Alle boomsoorten zijn er sinds vorig jaar slechter aan toe. Bij de naaldboomsoorten is de verslechtering van de Oostenrijkse of Corsicaanse den opvallend. Net als vorig jaar behoren de Oostenrijkse of Corsicaanse den en de douglas nog steeds tot de minst vitale boomsoorten van het Nederlandse bos. De achteruitgang in vitaliteit van de Japanse lariks en de meest voorkomende soort, de grove den, valt relatief mee. Ook alle loofboomsoorten zijn in vitaliteit verslechterd. Vooral bij de zomer- en wintereik is de achteruitgang opvallend, bij de beuk is die iets minder.

Al enkele jaren is er weinig bekend over de oorzaken van de veranderingen in de vitaliteit. De ervaring heeft geleerd dat de oorzaken zeer divers zijn en vaak per boomsoort verschillen. Behalve luchtverontreiniging zijn traditionele factoren, zoals verdroging, ziekten en plagen belangrijke oorzaken voor verandering in de vitaliteit.