Verlaging rente maakt hypotheek goedkoper

ROTTERDAM, 20 OKT. Voor de tweede keer in een maand is de rente op hypotheekleningen verlaagd. Verzekeraar Delta Lloyd verlaagde gisteren als eerste de basisrente voor hypotheken met een looptijd van 5, 10, 15 en 20 jaar met 0,3 procentpunt tot 8,5 procent. AMEV volgde vanmorgen dit voorbeeld.

De renteverlaging voor hypotheekleningen is het gevolg van de rentedalingen op de kapitaalmarkt (waarop geld wordt verhandeld voor kredieten met een looptijd langer dan één jaar). Sinds midden vorige maand is op de kapitaalmarkt sprake van een stevige rentedaling. Het gemiddelde rendement op staatsleningen daalde gisteren zelfs tot onder de 7,6 procent.

“Als de rente op de kapitaalmarkt daalt, dan stellen wij eveneens onze tarieven bij”, zegt W. Henzen, stafmedewerker bij Amev. “Maar een belangrijke rol speelt natuurlijk ook wat de concurrentie doet.”

De verlaging van de basisrente, het laagste rentetarief dat een financiele instelling haar klanten kan bieden, biedt vooral voordelen voor de consument. Henzen noemt de verlaging van de hypotheekrente “niet echt gunstig”, omdat het rendement op "hypotheekprodukten' zou dalen. Aan de andere kant noemt hij het toch belangrijk snel tot verlaging over te gaan, zodat de Amev extra klanten kan aantrekken. “Maar als alle marktpartijen dat doen, is dat effect snel weg.”

Kort geleden verlaagden de aanbieders van hypotheekleningen hun rentetarieven ook al. Op 23 september verlaagde zowel Delta Lloyd als de Rabobank hun basistarieven met 0,3 procentpunt tot 0,8 procent. AMEV volgde een dag later. Een jaar eerder bedroeg de hypotheekrente nog 9,4 procent.

Henzen verwacht dat de daling van de rentetarieven voorlopig tot stilstand is gekomen. Zijn verwachting wordt niet gedeeld door handelaren op de kapitaalmarkt. Zij geloven dat het uitblijven van een herstel van de Duitse economie de rente verder onder druk zal zetten.

Mensen die al een hypotheeklening hebben, zullen weinig baat hebben bij de huidige renteverlaging. Alleen als de lening binnen korte tijd verlengd dient te worden, zal de lagere basisrente in rekening worden gebracht.

Rabobank Nederland, een van de grootste hyptheekverstrekkers in Nederland, heeft nog geen advies gegeven aan haar aangesloten banken om de rente te verlagen.

Verzekeraar Vita volgende in de loop van de ochtend de Amev en Delta Lloyd door zijn rentetarief eveneens met 0,3 procentpunt te verlagen. Het tarief voor de standaard levenhypotheek van Vita Levensverzekeringen met een rentevaste periode van 5 en 10 jaar bedraagt na de tariefswijziging 8,4 procent.