V.d. Zwan wil illegale naaiateliers legaliseren

DE BILT, 20 OKT. In wijken waar veel allochtonen wonen in de grote steden moet het voor arbeidsintensieve bedrijven mogelijk worden om tegen lagere sociale premies laaggeschoolden in dienst te nemen.

Dit voorstel deed gisteravond de econoom en PvdA-lid A. van der Zwan op een VVD-bijeenkomst in De Bilt. Hij was betrokken bij de voorbereiding van het "minderhedendebat'.

Volgens Van der Zwan zal het minderhedenvraagstuk explosieve vormen aannemen als er niet meer gedaan wordt aan het scheppen van laaggeschoolde arbeid. Dergelijke banen nemen in aantal voortdurend af, terwijl er steeds meer behoefte aan ontstaat door de toestroom van immigranten. Deze situatie kan volgens Van der Zwan "explosief' worden, omdat de problemen zich concentreren in specifieke wijken van een vijftiental grote steden. Hij pleit daarom ook voor een beperking van de immigratie door verscherpte toepassing van de regels.

Van der Zwan wil "onconventionele arbeidsorganisaties' in bepaalde wijken een kans geven zich te ontplooien. Van de traditionele ondernemingen is volgens hem weinig meer te verwachten. De onconventionele ondernemingen die Van der Zwan wil stimuleren bestaan soms al wel, maar illegaal, zoals bijvoorbeeld naaiateliers. Hun vraag naar laaggeschoolde arbeid moet worden gestimuleerd en gelegaliseerd, zodat ook betere controle mogelijk is. Daardoor zal wel een "duaal systeem' in Nederland ontstaan. Maar dat is volgens Van der Zwan nodig, omdat voor de "onderklasse' van immigranten de Nederlandse arbeidsbescherming juist een belemmering vormt.

Van der Zwan stelt voor dat de overheid plaatsgebonden concessies voor dergelijke bedrijfjes gaat geven. Deze bedrijven krijgen dan een “eenvoudiger afrekening van de sociale premies” waardoor voor hen de arbeid veel goedkoper wordt.