Simons wijst alternatief van werkgevers af

DEN HAAG, 20 OKT. Staatssecretaris Simons reageert met ironie op het alternatief van de werkgeversorganisaties VNO en NCW en de vakcentrale MHP voor de stelselwijziging van de ziektekostenverzekeringen.

Simons (volksgezondheid) noemt het goed dat zij zich buigen over de structuur van de gezondheidszorg. “Dat is goed voor de politieke discussie: zo wordt ook duidelijk waarvoor we wel en niet moeten kiezen.”

De werkgevers en de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel pleitten gisteren voor een fundamentele koerswijziging: de uitvoering van het plan-Simons op weg naar een voor iedereen verplichte basisverzekering moet worden stopgezet. De drie willen dat een verplicht eigen risico wordt ingevoerd van ongeveer 400 gulden per verzekerde en 800 gulden voor een gezinspolis. Tegen zware, onverzekerbare risico's zou iedereen zich verplicht moeten verzekeren, voor alle overige medische hulp (huisarts, geneesmiddelen, kraamhulp, fysiotherapie, etc.) aanvullend. Dat laatste zou vrijwillig moeten gebeuren. Wie geen aanvullende verzekering afsluit, draait zelf voor de kosten op. Dit plan zou volgens werkgevers en MHP tot een aanzienlijke kostenbesparing leiden.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) voorspelt hogere kosten en langere wachtlijsten als huisartsenhulp geen deel meer uitmaakt van de verplichte verzekering. Patiënten zullen er vaker op aandringen dat ze worden doorgestuurd naar een specialist, ook als dat medisch niet nodig is.

Simons zet vraagtekens bij de inkomenseffecten op korte termijn voor bejaarden en chronisch zieken. Zij zullen altijd het volledige eigen risico moeten betalen. Voor een gezin met een minimuminkomen betekent een verplicht eigen risico van 800 gulden een teruggang van de koopkracht met 3,7 procent.

Het kabinet moet volgens Simons vanzelfsprekend met bredere maatschappelijke afwegingen rekening houden. De bewindsman noemt het opvallend dat de ziekenfondsen (VNZ), de particuliere verzekeraars (KLOZ) en de werkgevers in de gezondheidszorg, waaronder de Nederlandse Zorgfederatie (NZF), het gisteren gepresenteerde alternatief niet lijken te onderschrijven.

De NZF stelde zich gisteren los van de plannen van de werkgevers en de MHP wel op het standpunt dat Simons moet afzien van één basisverzekering tegen ziektekosten. De verzekeraars hadden dat al eerder gedaan. Wat de NZF betreft mag er een meerledig stelsel van ziektekostenverzekeringen komen, zolang aan de voorwaarde wordt voldaan dat de zorg financieel en geografisch voor iedereen toegankelijk is. Volgens de NZF en de verzekeraars is dat bij het plan van VNO, NCW en MHP niet het geval.