Rome stelt zich garant voor schuld van Efim

ROME, 20 OKT. In een poging een slepend conflict met buitenlandse banken bij te leggen dat heeft bijgedragen tot de druk op de lire, heeft de Italiaanse staat zich garant gesteld voor een deel van de schulden van de staatsholding Efim, die wordt geliquideerd.

Toen het kabinet op 18 juli besloot de Efim, de kleinste van de drie staatsholdings, te ontbinden omdat zij te diep in de schulden zit, kregen de schuldeisers te horen dat de uitstaande schulden voor twee jaar zouden worden bevroren. Daarna heeft het kabinet een bevriezing voor vijf jaar voorgesteld, tegen een rente onder de marktrente.

Hierop is woedend gereageerd door de buitenlandse banken. Samen hebben die zo'n vier biljoen lire tegoed van de Efim, ongeveer 5,4 miljard gulden. De maatregel vergrootte het wantrouwen jegens investeringen in Italië.

Veel buitenlandse banken hadden vorig jaar al verlies geleden door het faillissement van de landbouwholding Federconsorzi, indirect verbonden aan de staat. De problemen van de Federconsorzi en de Efim hebben de aandacht gevestigd op de grote schulden die veel aan de staat gelieerde bedrijven hebben.

Het kabinet heeft gisteren besloten alle schulden te garanderen van de Efim en van bedrijven die voor honderd procent eigendom zijn van de holding. Hiermee is een bedrag gemoeid van ongeveer 9 biljoen lire, ruim 12 miljard gulden.

De holding omvat ongeveer 140 bedrijven, waaronder helikopter- en aluminiumfabrieken. Niet al deze bedrijven zijn volledig eigendom van de holding. De totale schuld van de Efim, die heeft geleden onder jaren van wanbeleid, verspilling en vriendjespolitiek, wordt geschat op 17,5 biljoen lire, bijna 24 miljard gulden.

In november moet een plan op tafel komen wat er met de bedrijven in de holding gebeurt. Het kabinet besloot gisteren dat de helikopterfabriek Agusta en de wapenfabriek Oto Melara al eerder kunnen worden verkocht. Minister van defensie Salvo Andò heeft begin deze maand gezegd dat ook buitenlandse bedrijven hierop kunnen bieden.

Het faillissement van de Efim is door minister van schatkist Barucci omschreven als “een zaak van bijbelse proporties, zonder precedenten in de Italiaanse geschiedenis.”