Rechter Fibbe gaat terug naar advocatuur

Mr. drs. R.A. Fibbe, vice-president van de arrondissementsrechtbank in Middelburg, zal met ingang van 1 januari toetreden tot de maatschap van advocatenkantoor Nauta Dutilh.

Fibbe (43), die in Middelburg voorzitter was van de strafkamer, zal bij het kantoor in Rotterdam leiding geven aan de strafrechtsectie. Daar was een vacature ontstaan nadat de gehele strafrechtsectie was opgestapt om samen met Haagse en Amsterdamse advocaten een nieuw kantoor op te richten dat zich speciaal richt op strafzaken .

Fibbe is afkomstig uit de advocatuur en maakte in 1982 de overstap naar de rechterlijke macht. Hij zegt zich erop te verheugen in zijn nieuwe baan zich “niet te hoeven inlaten met de opperhoofden van de mafia”. Het accent van het werk zal liggen op het adviseren van cliënten over hoe te voldoen aan de volgens hem steeds toenemende regelgeving met strafrechtelijke bepalingen. Karin Schilte (44) is de nieuwe directeur van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale (NJHC). Schilte was tot nu toe hoofd van de afdeling in- en externe betrekkingen van de Vara. Bij de NJHC volgt zij interimdirecteur drs. H. Kiers op.