PvdA wil grote rol EG bij ontwikkelingshulp

DEN HAAG, 20 OKT. De PvdA wil dat meer Nederlandse ontwikkelingshulp via de EG wordt besteed. De EG moet dan wel een krachtiger ontwikkelingsbeleid gaan voeren. Dit staat in een partij-manifest opgesteld door de Evert-Vermeerstichting "Keer Europa naar het Zuiden', dat vandaag gepubliceerd is. Volgens de PvdA kan overheveling naar de EG leiden tot betere coördinatie van de hulp en grotere efficiëncie door schaalvergroting.

Tijdens de presentatie van het manifest zei de PvdA-Europarlementariër en mede-opsteller van het manifest M. van Putten dat de Nederlandse ontwikkelingshulp niet te snel moet worden overgeheveld, “zeker niet zolang de EG-hulp van een miljard wordt verdeeld door slechts vijftien EG-ambtenaren”. Het gebrek aan kennis bij de EG-bestuurders leidt volgens Van Putten nog te vaak tot willekeur. Als voorbeeld gaf ze de EG-subsidiëring van de bouw van een Neckermann-hotel in Thailand. “Je moet voorlopig nog een soort hasj-hond zijn om dat soort dingen boven tafel te krijgen”, aldus Van Putten. Vooral op de belangrijke punten als het milieu en de positie van vrouwen schiet de Europese hulp- nog veel te kort, aldus Van Putten. Op de wat langere termijn ziet ze Europaïsering van de ontwikkelingshulp echter als onvermijdelijk.

In het manifest wordt ook gepleit voor afschaffing van de landbouwsubsidies in de EG en opening van de EG-markt voor landbouwprodukten uit de Derde wereld. Volgens de PvdA worden door dergelijke beschermingsconstructies veel te vaak negatieve economische ontwikkelingen in Europa afgewenteld op de armere landen. Ook ten aanzien van de Oost-Europese landen moet een gunstiger handelspolitiek worden gevoerd. De "binding' van hulp, waarbij de ontvangers van hulp verplicht zijn de hulp in het Westen te besteden moet ook worden afgeschaft.