"Publiceren foto's in belang van de vrije nieuwsgaring'

AMSTERDAM, 20 OKT. Het publiceren van de foto's van G.J. Heijn-ontvoerder Ferdie E. is in het belang van de vrije nieuwsgaring. Dat betoogde namens Uitgeverij Spaarnestad B.V. mr. P.B.Hugenholtz vanochtend voor het gerechtshof in Amsterdam. De Spaarnestad was in beroep gegaan tegen een veroordeling tot betaling van een schadevergoeding door de rechtbank van Haarlem begin vorig jaar.

Ferdie E. had bij de rechtbank van Haarlem om privacy redenen bezwaar aangetekend tegen twee foto's in Panorama. Een kiekje uit een familiealbum, afgedrukt naast een serie over "geruchtmakende moordzaken' en een Zilveren Camera-winnende foto van Paul Stolk van E. gemaakt tijdens de reconstructie van de moord op G.J.Heijn in de Bloemendaalse duinen.

De rechtbank vond dat indien de geportretteerde een redelijk belang had zich tegen publikatie van zijn portret te verzetten, publikatie van dat portret onrechtmatig was. Er hoefde dan geen verder afweging plaats te vinden van eventuele andere belangen, zoals het belang van de vrije nieuwsgaring.

Hugenholtz meende vanmorgen dat dit wel moest. E. had door zijn daden de hele natie geschokt, daarmee was hij een "bekende Nederlander' geworden en had zijn recht op privacy ingeperkt. De advocaat van E., mr. C.M.Sanders, stelde dat ieders privéleven altijd geëerbiedigd moet worden. Als iemand door zijn daden zijn aanspraak op privacy kan verliezen, krijg je eerste- en tweederangs burgers, stelde hij. Ook trok hij de nieuwswaarde van de gewraakte foto's in twijfel. De uitspraak is op drie december.