Ouderenbond pleit voor betaald verlof stervensbegeleiding

DEN HAAG, 20 OKT. Familieleden, vrienden en buren moeten volgens de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (KBO) betaald verlof krijgen voor de verzorging van een stervende. De grote fracties in de Tweede Kamer reageren instemmend op het voorstel van de ouderenbonden.

Het verzorgingsverlof zou volgens de ouderenbonden betaald moeten worden uit het fonds van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zodat elke burger van de regeling gebruik kan maken. De Unie pleit voor een verlof van zes weken en betaling op bijstandsniveau. Het voorstel is opgenomen in het rapport Verzorgingsverlof, dat morgen aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Elke dag sterven er in Nederland ongeveer 350 mensen. “Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen thuis, bij eigen gezin en familie, willen sterven”, zegt H. Teeuwen van de KBO. “Omdat er te weinig thuiszorg is, gaat die wens maar bij één op de tien mensen in vervulling. Iemand die thuis wil sterven, vraagt namelijk 24 uur per dag zorg en aandacht.”

Volgens de Unie KBO kan deze zorg niet alleen door beroepskrachten worden gegeven. Familie, vrienden en buren willen een deel van deze zorg wel op zich nemen, maar kunnen dat vaak niet wegens hun werk. Daarin kan volgens de ouderenbond verandering komen door een betaald verzorgingsverlof in te voeren.

CDA-woordvoerster Laning-Boersema zegt “heel positief” te zijn over het idee. “Maar je vraagt je af of het te betalen is.”

Ook volgens woordvoerder Van Otterloo van de Pvda-fractie is het goed dat mensen in de gelegenheid worden gesteld via een verzorgingsverlof relaties te begeleiden bij het sterven. Van Otterloo meent dat de kosten van het verzorginsverlof niet automatisch uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten betaald moeten worden. “Het ligt veel meer in de rede dat de bekostiging van het verlof geregeld wordt in de CAO's. Mogelijk kan een deel van de kosten ook verhaald worden op ziektekostenverzekeraars.”

D66-afgevaardigde Kohnstamm steunt het idee van de ouderenbonden. “De vraag is waarom je stervensbegeleidingsverlof niet mogelijk zou maken waar er al zwangerschapsverlof bestaat.” Ook VVD-woordvoerster Kamp reageert verheugd op de ideeën van de KBO. Zij heeft in 1984 tijdens een debat over de eerstelijnszorg al in een Kamerbreed aanvaarde motie op een verzorgingsverlof aangedrongen.