Major bereid voorlopig minder mijnen te sluiten

LONDEN, 20 OKT. De regering van John Major heeft besloten 21 van de 31 kolenmijnen die zij aanvankelijk wilde sluiten, vooralsnog open te houden. Op die manier hoopt Major een nederlaag in het Lagerhuis, morgen, te hebben voorkomen.

In wat de meest spectaculaire ommekeer in het industriebeleid wordt genoemd die een regering in twintig jaar heeft moeten maken, liet de verantwoordelijke minister, Michael Heseltine, gisteren in het Lagerhuis weten dat het besluit om mijnen te sluiten voor 21 kolenmijnen wordt bevroren tot in het nieuwe jaar.

Deze concessie is voor ten minste zes Conservatieve Lagerhuisleden niet voldoende. Zij zeggen morgen te zullen stemmen vóór een motie van Labour, die voorstelt alle 31 mijnen open te houden totdat het Lagerhuis de plannen van British Coal heeft kunnen onderzoeken. De Conservatieve meerderheid dreigt te verdwijnen, zodra elf rebellerende Tories hun stem aan de motie geven, of zich onthouden.

Heseltine zette de politiek vernederende koerswijziging uiteen voor een Lagerhuis dat op de eerste dag na een langdurig zomerreces was volgepakt met afgevaardigden. De tekst van zijn verklaring was overeengekomen in een inderhaast belegde extra kabinetsvergadering, gistermorgen, bedoeld om de zoveelste crisis in Majors leiderschap te bezweren. De premier gaf na dit overleg met zijn collega's toe: “We zitten misschien te dicht op de details om te beseffen wat een schok het geeft, als je al deze sluitingen tegelijk aankondigt.”

De concessie van de zijde van de regering was concreet niet meer dan een erkenning, dat zij het onderwerp van de mijnsluitingen en het massa-ontslag voor dertigduizend mijnwerkers tactloos had aangepakt.

Heseltine gelooft nog steeds dat de mijnen op den duur dicht moeten. Hij zegde een moratorium toe van drie maanden voor 21 mijnen, en een extra hulppakket van 165 miljoen pond (boven een miljard pond die al eerder was beloofd) om de gevolgen van de ontslagen op te vangen.

Lord (Peter) Walker wordt benoemd om het hulpverleningspakket voor de getroffen mijngebieden te coördineren.

Pag 5: Mijnwerkers trekken morgen naar Londen

Hij zegde een moratorium toe van drie maanden voor 21 mijnen, en een extra hulppakket van 165 miljoen pond (boven een miljard pond die al eerder was beloofd) om de gevolgen van de ontslagen op te vangen. Lord (Peter) Walker wordt benoemd om het hulpverleningspakket voor de getroffen mijngebieden te coördineren. De afkoelingsperiode wordt gebruikt om nader uit te leggen op grond van welke berekeningen British Coal en de regering tot hun besluiten zijn gekomen. Het Lagerhuis zal mogen meepraten voordat het uiteindelijke besluit in het nieuwe jaar opnieuw aan het parlement wordt voorgelegd.

Tien onmiskenbaar verliesgevende mijnen gaan onherroepelijk dicht, maar dit keer krijgen de vakbonden en mijnwerkers een behoorlijke ontslagaanzegging, een opzegtermijn van negentig dagen, in plaats van een aankondiging van sluiting binnen vier dagen.

De beide mijnwerkersvakbonden, Arthur Scargills NUM en Roy Lynks gematigde UDM, deden Heseltine's verklaring af als lapwerk. Heseltine's schaduw bij Labour, Robin Cook, zei: “De mensen in Groot-Brittannië, die dit weekeinde protestdemonstraties hebben gehouden van Chesterfield tot Cheltenham, verzetten zich niet tegen het tijdstip waarop de mijnen gesloten zullen worden, maar tegen de sluitingen zelf. Zij willen dat die niet doorgaan en niet dat ze gefaseerd alsnog worden uitgevoerd.” Winston Churchill jr., die zich als een van de hardnekkigste tegenstanders van het sluiten van de mijnen in het regeringskamp heeft ontpopt, zei dat hij morgen nog steeds tegen zijn eigen partij zal stemmen, omdat de regering geen heroverweging van het totale energiebeleid wil toezeggen.

Morgen marcheren de mijnwerkers in protest door Londen en naar het parlement. De gematigde UDM is bang dat militante provocateurs het op een treffen met de politie aan willen sturen, waardoor de massale sympathie van de Britse bevolking met het lot dat de mijnwerkers boven het hoofd hangt zou kunnen wegebben. De UDM-leider Roy Lynk zet nog steeds zijn ondergrondse demonstratie in de bedreigde Silverhill-mijn in Nottinghamshire door. Een anonieme sympathisant heeft hem een hamper van Harrods laten bezorgen: een mand vol uitgelezen eetwaar. Churchill bracht hem vorige week boterhammen en limonade. Vanmorgen heeft de UDM-leider zijn onderscheiding aan de koningin teruggestuurd uit protest tegen het regeringsbesluit.

De Britse kranten hekelen vanmorgen premier Major vrijwel unaniem voor zijn beleid. Ze zijn, zij het in verschillende bewoordingen, allemaal van oordeel dat de procedure die is gevolgd bij de mijnsluiting de geloofwaardigheid van de regering ernstig heeft aangetast

    • Hieke Jippes