Lieve muziek Grieg smaakvol en smakelijk

Concert: Radio Kamerorkest en Groot Omroepkoor o.l.v. Arnold Oestman met medewerking van Anita Solth (sopraan), Margaretha Beunders (alt), Per Vollestad (bariton) en Willi Brill (recitante). Programma: werken van Edvard Grieg. Gehoord: zondagmiddag Muziektheater Vredenburg, Utrecht. Uitzending: 22/10 via Radio 4 om 20.02 uur.

Het geheel aan Edvard Grieg gewijde bijzondere KRO-concert zondagmiddag is in zijn opzet volledig geslaagd: het misverstand op te heffen dat deze Noorse componist behalve zijn pianoconcert en de muziek bij Ibsens Per Gynt nauwelijks iets schreef dat nu nog het aanhoren waard is. Terecht legden de samenstellers van het programma het accent op Griegs vocale muziek. Immers, deze neemt in zijn oeuvre zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht verreweg de belangrijkste plaats in. Daarbij lijkt voor Grieg de omstandigheid dat hij via de menselijke stem beter dan via een instrument uiting kan geven aan zijn overwegend lyrisch muzikaal sentiment zwaarder te wegen dan zijn belangstelling voor in de eerste plaats de Noorse en Deense literatuur.

De meeste, overwegend korte composities die vocale solisten samen met kamerorkest en koor ten gehore brachten, vallen op door hun stemmingsvolle welluidendheid en licht melancholisch parfum. Smaakvol en smakelijk is deze lieve muziek. Debussy's oordeel dat het Grieg-idioom lijkt op een bonbon gevuld met sneeuw komt geheel voor zijn rekening. Want al doen de Grieg-melodieën soms wat spanningsloos aan, mede dank zij de voortreffelijke orkestrale en korale begeleidingen vervelen zij niet. De door het Omroepkoor en bariton Vollestad a capella vertolkte Vier Psalmen op. 74 met hun spannende onorthodoxe harmonieën en stemvoering bewijzen trouwens dat Grieg niet louter zoetgevooisde noten op zijn zang had.

Dat het concert zondag van begin tot einde boeide, is natuurlijk ook te danken aan de perfecte wijze waarop alle deelnemers onder de beheerst-bewogen leiding van de Zweedse dirigent Arnold Oestman zich van hun taak kweten. De meeste indruk maakte op mij bariton Per Vollestad, die met dit optreden zijn Nederlands debuut maakte. Zijn natuurlijke voordracht, gevoelig lyrisch timbre en waarachtige muzikale passie scheppen grote verwachtingen voor de toekomst.

    • S. Bloemgarten