Langzaam herstel papiersector in Europa na 1993

De overcapaciteit in de Europese papiersector is op het ogenblik op een hoogtepunt.

Vanaf de tweede helft van 1993 zal de verhouding tussen vraag en aanbod geleidelijk kunnen verbeteren. Pas dan ook kunnen de papierprijzen, die sinds 1990 met meer dan een kwart zijn gedaald, zich langzaam herstellen. Dit concludeert ABN Amro Investment Research in een rapport over de Europese papiersector.

Voor enkele papiersoorten neemt het aanbod nog sterk toe, doordat er nieuwe machines gereed komen. Deze zijn al twee jaar geleden besteld toen de vooruitzichten nog gunstig leken. Daarnaast leidt de huidige lage dollarkoers tot een toeneming van de papierimporten naar Europa, uit bij voorbeeld Noord-Amerika.

De vraag naar papier en karton herstelt zich momenteel enigermate. De vooruitzichten voor de houtvrije papiersoorten en voor houthoudend gestreken papier zijn op langere termijn positief, omdat de vraag naar deze soorten sneller groeit dan die naar bij voorbeeld krantepapier.

Het rapport signaleert, dat overheden het afvalprobleem vooral aanpakken door hergebruik te stimuleren en zelfs verplicht te stellen. De vooruitzichten voor golfkartonnen verpakkingen zijn daarom gunstig, omdat golfkartonnen dozen een onmisbare transportfunctie hebben en de kringloop van deze verpakkingen al goed is ontwikkeld.