Kondor Wessels op op hogere winst

De omzet van de Kondor Wessels Groep te Leiden heeft in het eind juni geëindigde boekjaar een omzet behaald van 681 miljoen gulden tegen 582 over dezelfde periode van vorig jaar.

De winst voor belastingen steeg van 35,6 miljoen tot 41,7 miljoen gulden terwijl de netto winst uitkwam op 28 miljoen gulden tegen 25,5 miljoen een jaar eerder. Per aandeel bedroeg de winst 5,09 gulden. Vorig jaar was dat 4,82 gulden per aandeel.

Aan aandeelhouders wordt voorgesteld een onveranderd dividend van 1,80 gulden per aandeel. Voor het komende boekjaar verwacht de directie een hoger operationeel resultaat. Door hogere belastingdruk zal dat evenwel resulteren in iets achterblijvende netto winst.