Foto: MAASLAND - De jachthaven in de Foppenpolder ...

Foto: MAASLAND - De jachthaven in de Foppenpolder bij Maassluis is al gereed. Gisteren is een begin gemaakt met het onder water zetten van dertig hectare land, waar een Foppenmeer moet ontstaan met een belangrijke recreatieve bestemming voor de Randstad. Het innunderen zal volgens het Hoogheemraadschap Delfland "als alles meezit' donderdag zijn voltooid. (Foto NRC Handelsblad / Rien Zilvold)