Foto: LUXEMBURG - Vissersboten in de haven van ...

Foto: LUXEMBURG - Vissersboten in de haven van Stellendam.

Plannen van de Europese Commissie om de vissersvloten aanzienlijk in te krimpen zijn gisteren op een vergadering van de EG-ministers van visserij in Luxemburg op verzet gestuit. De ministers erkennen de noodzaak van vangstbeperking, maar gaan niet akkoord met het voorstel om de visserij op rondvis (onder andere kabeljauw) met 30 procent te reduceren en die op voor Nederland relevante platvis (onder andere tong en schol) met 20 procent. Op ambtelijk niveau zal nu verder worden gepraat over inkrimping van de vissersvloten. (Foto NRC Handelsblad/ Freddy Rikken)