Fondsen melden fors hogere kosten

DEN HAAG, 20 OKT. De Ziekenfondsraad heeft berekend dat de totale kosten van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1993 zullen uitkomen op 39,4 miljard gulden. Dat is bijna 800 miljoen gulden hoger dan het ministerie van WVC heeft geraamd.

Dit blijkt uit een ontwerp-reactie van de raad op het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) 1993 dat eind september door WVC is gepubliceerd. De Ziekenfondsraad praat er donderdag over in zijn maandelijkse vergadering.

Volgens de raad onderstrepen zijn eigen berekeningen de stelling dat WVC de kosten van de zorg over het algemeen te laag raamt. Het gevolg is dat regelmatig kostenoverschrijdingen worden geconstateerd waardoor een negatief beeld van de zorgsector kan ontstaan.

Ziekenhuizen en verzekeraars, zowel ziekenfondsen als particuliere maatschappijen, beschuldigden de staatssecretaris er een maand geleden van dat hij bij het opstellen van het FOZ uitgaat van politiek wenselijke ontwikkelingen. WVC erkende dat volmondig. “Het stuk geeft aan hoe de koek verdeeld moet worden”, aldus een woordvoerster van het departement. De ramingen zijn dus onder meer financiële doelstellingen. Het FOZ geeft aan hoeveel geld er in de verschillende onderdelen van de zorgsector te besteden is en is als zodanig te vergelijken met een begroting van ministeries.

De Ziekenfondsraad attendeert ook op het probleem van de "dubbele budgettering' dat zich voordoet bij de overgang naar het nieuwe stelsel van ziektekostenverzekeringen. In deze overgangsfase worden zowel de instellingen (ziekenhuizen bijvoorbeeld) aan een budget gebonden als de verzekeraars. Maar de twee budgetsystemen zijn niet goed op elkaar afgestemd. Nu de herziening van het stelsel (het plan-Simons) is vertraagd, wordt dit probleem voorlopig niet opgelost. De Ziekenfondsraad vindt dat onrechtvaardige financiële consequenties daarbij zoveel mogelijk moeten worden vermeden.