Akkoord over sanering van gifwijk in Rotterdam

ROTTERDAM, 20 OKT. Rotterdam en het ministerie van VROM hebben overeenstemming bereikt over de schoonmaak van de vervuilde grond in de Rotterdamse Vlinderbuurt (Kralingen). De meest vervuilde grond zal worden verwijderd, minder ernstig vervuilde grond wordt geïsoleerd.

De schoonmaakoperatie zal volgens de gemeente 300 miljoen gulden kosten en is daarmee het duurste saneringsproject in de Nederlandse geschiedenis. Koploper was tot dusver het Griftpark in Utrecht (250 miljoen).

De saneringsplannen leidden begin deze maand tot grote onrust in de Rotterdamse Vlinderbuurt, het Gerdesiagebied en de Gashouderbuurt toen uit een gemeentelijk plan bleek dat de geschatte kosten van volledige schoonmaak (550 mln gulden) voor zowel de gemeente als het ministerie te hoog waren. De vervuiling - de grond zit vol fenolen, cyanide, aromaten, tolueen en olieresten - blijkt 12 meter diep te zitten in plaats van de zes meter waar men eerst van uitging, en veel verder verspreid te zijn dan werd gedacht. Bewoners vreesden dat problemen met de financiering opnieuw tot uitstel van de sanering zouden leiden. De vervuiling, die is veroorzaakt door een oude gasfabriek, werd meer dan tien jaar geleden ontdekt.

Rotterdam zal in 1993 met een nieuw plan komen. Minister Alders van VROM heeft zich er gisteren toe verplicht daar binnen twee maanden op te reageren. Of de sanering in 1994 zal beginnen, zoals de bewoners was beloofd, kan de gemeente niet garanderen. In een eerder plan was sprake van de sloop van 110 woningen en tijdelijke herhuisvesting van 700 mensen. De bodemsanering wordt voor 90 procent door het ministerie van VROM betaald, de rest moet de gemeente Rotterdam opbrengen.