Actie tegen pensioenwet Nederlanders N.-Zeeland

WELLINGTON, 20 OKT. In Nieuw Zeeland is het Nederlandstalige maandblad Windmill Post (oplage 6.000) een actie begonnen om de pensioenwetgeving te veranderen. Het blad wil dat de AOW, waarop Nederlandse immigranten rechthebben, niet wordt afgetrokken van het Nieuwzeelandse staatspensioen.

Volgens Windmill Post-redacteur L. Kuys betekent het recente pensioenverdrag tussen beide landen dat de Nederlandse AOW-uitbetalingen nu voor een belangrijk deel rechtstreeks in de Nieuwzeelandse schatkist terechtkomen. “Dat is een schandalige zaak. Als de Nederlandse AOW-premiebetalers dit beseffen, zullen ze terecht woedend zijn.”

De pensioengerechtigde ex-Nederlanders hebben recht op 2 procent van de AOW-uitkering voor elk jaar dat ze na hun vijftiende na 1957 in Nederland hebben gewoond. Door de grote emigratatiegolven in de jaren vijftig en zestig hebben nu duizenden Nederlanders in Nieuw Zeeland recht op AOW. Kuys zegt dat in Australië slechts vijftig pocent van de AOW op het staatspensioen wordt gekort. Hij voelt het meest voor de regeling in de Verenigde Staten, waar de AOW als gewoon belastbaar inkomen wordt meegeteld.

Een woordvoerder van het Nieuwzeelandse ministerie van sociale zaken zegt eenzelfde soort regeling geldt voor andere landen waarmee Nieuw Zeeland een pensioenverdrag heeft. Volgens hem is het voor emigranten zelfs een verbetering, omdat wanneer ze in Nederland van hun oude dag willen genieten, daar nu het volle Nieuwzeelandse pensioen kunnen ontvangen. Tot voor kortwas dat slechts vijftig procent, aldus de woordvoerder.

Het pensioenverdrag ontneemt de Nederlanders overigens de kans om hun AOW-uitkering buiten de waarneming van de Nieuwzeelandse autoriteiten te houden. Nederland heeft zich in het verdrag verplicht inzage te geven in alle AOW-gegevens.