Verpleegkundigen uit Polen wel toegestaan

DEN HAAG, 19 OKT. Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) heeft ten onterechte tewerkstellingsvergunningen geweigerd aan 23 Poolse verpleegkundigen werkzaam in het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft dat besluit van het CBA vernietigd, zo is vandaag bekend geworden. Het CBA heeft zijn besluit niet deugdelijk gemotiveerd aldus de Raad van State. Belangrijkste argument van het CBA was dat het AZVU op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt gebruik had moeten maken van het zogeheten “prioriteit genietend aanbod” aan personeel. Het ziekenhuis had ook het tekort aan arbeidskrachten tijdig moeten melden, zodat er wat aan had kunnen gebeuren. De Raad van State meent dat het algemeen bekend is dat werven van personeel in de zorgsector al enige jaren grote problemen oplevert. Het is volgens het rechtscollege onjuist dat er prioriteit genietend aanbod aanwezig is of redelijkerwijs is te verwachten. De stelling van het CBA dat er binnen redelijke termijn in de bestaande vacatures had kunnen worden voorzien uit dat aanbod, acht men onvoldoende onderbouwd.