Stromingen

In het artikel "Verdeelde kerk poogt positie in Latijns-Amerika te handhaven' (NRC Handelsblad, 12 oktober) gebruikt correspondent Reinoud Roscam Abbing consequent de term "sekten' waar het protestants-evangelische stromingen betreft.

Het negatieve "sekte' is onterecht omdat dezelfde "christelijke organisatievormen' in West-Europa en Noord-Amerika gewoon als protestantse dan wel evangelische kerken bekend zijn. Het komt trouwens merkwaardig over dat deze stroming nog steeds als sekte aangeduid wordt wanneer in Guatemala reeds ca. vijftig procent van de bevolking - incluis de democratisch gekozen president - hiervan deel uitmaakt. Zou dan niet met hetzelfde recht van de rooms-katholieke sekte kunnen worden gesproken?

    • D. van der Stelt