Ruim 300 illegalen voor legalisering aangemeld

AMSTERDAM, 19 OKT. Tussen de driehonderd en driehonderdvijftig illegaal in Nederland verblijvende buitenlanders in de Bijlmer hebben zich aangemeld om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Het zou daarbij gaan om mensen die als gevolg van de vliegramp in de Bijlmer ondermeer hun woning zijn kwijtgeraakt.

Het gemeentelijk bevolkingsregister houdt er rekening mee dat het aantal namen op de lijst de komende week bij correctie door dubbeltelling nog zal verminderen. Aan de hand van de nu opgestelde lijst zal worden getoetst in hoeverre de aangemeldde illegalen voldoen aan de normen en door de Amsterdamse wethouder A. Wildekamp voor legalisering zullen worden voorgedragen bij staatssecretaris Kosto.

Inmiddels is door bemiddeling van de gemeentelijke dienst herhuisvesting (GDH) en de woningbouwcorporatie Nieuw Amsterdam voor 263 getroffen huishoudens vervangende woonruimte aangeboden. Volgens een woordvoerder van de GDH zou het daarbij gaan om naar schatting 500 tot 600 personen. Het GDH gaat er van uit dat zich onder deze groep eveneens illegaal in Nederland verblijvende bewoners bevinden.

Het GDH is “verrast” over het hoge aantal meldingen van illegalen, aldus een woordvoerder. De dienst erkent desgevraagd dat op basis van de bovenstaande gegevens een op de drie bewoners in de getroffen flats uit illegalen zou bestaan. “Dat achten we niet erg waarschijnlijk”, aldus de zegsman, die voorts meent dat de cijfers zijn vertekenmd doordat een aantal mensen zich ten onrechte op de lijst hebben opgegeven.

De gemeente Amsterdam heeft de rijksluchtvaartdienst verzocht om de Buitenveldertbaan op Schiphol de komende weken stapsgewijs in gebruik kan worden genomen. Dat werd vanochtend bekendgemaakt door loco-burgemeester mr. F. de Grave. De Buitenveldertbaan heeft het gebied boven de Bijlmermeer als aanvliegroute.

Met de gemeente was eerder overeengekomen de baan tot vandaag buiten gebruik te laten. De zware westelijke wind maakte het vorige week echter onmogelijk zonder deze baan landingen uit te voeren. Het tijdelijke gebruik had evenwel veel klachten van bewoners uit de Bijlmer tot gevolg. Volgens De Grave is nu verzocht de baan “met zo min mogelijk geluidshinder” in gebruik te nemen.

Dit weekeinde zijn zeven geïdentificeerde Arubaanse slachtoffers van de ramp op Aruba begraven. De plechtigheden op de kerkhoven in de plaatsen Noord en Savaneta vonden plaats nadat in de kapel van Tanki Leendert velen afscheid hadden genomen van de slachtoffers.

Aruba is met negen geïdentificeerde slachtoffers het meest getroffen door de ramp in vergelijking met de Nederlandse Antillen en Suriname. Twee Arubaanse omgekomenen werden in Amsterdam begraven.

Gisteren werd de opvang voor slachtoffers van de vliegramp in het Bijlmer sportcentrum afgesloten met een “interreligieuze rouwdienst”. De opvang is verplaatst naar een ruimte in het winkelcentrum Ganzenhoef.

Niet bekend