Regels en regels in Den Haag.

Regels zijn niet per se regels in Den Haag. Kijk naar de discussie over gezinshereniging, vorige week tijdens de algemene beschouwingen.

Aan het inkomen en de woonruimte van vreemdelingen die een partner uit het land van herkomst naar Nederland willen laten overkomen, worden allerlei eisen gesteld. Dat is al jaren zo. Toch meldden de media vorige week als nieuws dat nu aan inkomen en woonruimte eisen worden gesteld. De verwarring ontstaat doordat de bestaande eisen niet altijd in de praktijk werkelijk worden gesteld. Lubbers wil dat de regels nu gewoon worden uitgevoerd.

Maar Den Haag blijft Den Haag. Regels blijven dus gewoon, inderdaad, geen regels. Volgens het CDA-Kamerlid Krajenbrink, die had aangekondigd als woordvoerder vreemdelingenzaken op te stappen als er een inkomenseis zou komen, verandert er namelijk weinig of niets. “Uitgangspunten”, noemt Krajenbrink de aankondiging van Lubbers. Hij verwacht nog een "nota' van de regering. Daarin staat de "uitwerking' van die "uitgangspunten'.

Bij de discussie over die nota zal volgens de parlementariër blijken wat al eerder bleek, dat de regels niet kunnen worden uitgevoerd. Want hoe kun je een werkloze allochtoon, die zich suf heeft gesolliciteerd en buiten zijn schuld in de bijstand zit, ook nog eens straffen met een blokkade van zijn relatie? Gezinspartij CDA kan dat in elk geval niet, vindt Krajenbrink, die toch nog even blijft zitten waar hij zit.

Lubbers zelf kan ook heel flexibel zijn. Behalve bestaande regels uitvoeren, wil hij ook nog nieuwe regels invoeren. Buitenlanders die hier komen, moeten drie jaar gaan wachten voordat ze een partner kunnen laten overkomen. En de Amerikaan dan die door zijn bedrijf naar Nederland wordt uitgezonden, vroeg fractie-voorzitter Beckers van Groen Links?

“Ehh, interessant punt. Ik zal erover nadenken. Tijdelijke verblijfsvergunning”, stamelde de premier alleen nog. Of hier een nieuwe regel geboren werd, bleef onduidelijk. (KV)

    • Frank Vermeulen
    • Kees Versteegh