Ratificatie Maastricht nog voor april 1993

DEN HAAG, 19 OKT. De bekrachtiging door de nationale parlementen van het verdrag van Maastricht over de politieke en monetaire unie zal volgens premier Lubbers hoogstens drie maanden vertraging oplopen. De premier, die dit gisteren in het NOS-tv programma Het Capitool zei, noemde dat “het grote nieuws van Birmingham”.

Tijdens de extra Europese topconferentie afgelopen vrijdag in Birmingham hebben, aldus de premier, alle twaalf EG-landen hun verbondenheid met het verdrag van Maastricht herbevestigd. “Er bestaat tussen de twaalf geen fundamenteel verschil van inzicht over Maastricht”, zei Lubbers. In Groot-Brittannië is de discussie over ratificatie van Maastricht de afgelopen weken “politiek op koers” gezet. Ook de Deense problemen zijn oplosbaar.

Lubbers zei er daarom vanuit te gaan dat het verdrag hoogstens drie maanden na de geplande datum van 1 januari 1993 door alle EG-landen is geratificeerd. Hij legde in het interview evenals vorige week tijdens de algemene beschouwingen nadruk op het begrip "subsidiariteit', dat hij in de Kamer als volgt definiëerde: “alleen dan op het niveau van Europa als het daar beter gebeurt”.

Lubbers zei er vanuit te gaan dat de invoering van de monetaire unie niet in alle lidstaten in hetzelfde tempo zal verlopen. De economisch sterke landen kunnen volgens hem beginnen met het invoeren van één munt, andere landen zouden later kunnen volgen. Volgens de premier is op dit terrein in Maastricht voorzien in een “Europa van meer snelheden”.

CDA-fractiewoordvoerder voor Europese zaken, Van de Linden, zegt in een reactie sympathie te hebben voor het optimisme van de premier. “Maar drie maanden is wel erg kort als ik kijk naar de witboeken die in Birmingham op tafel zijn gelegd.”