PvdA wil groen beleggen stimuleren

DEN HAAG, 19 OKT. Rente en dividenden van rekeningen waarvan het geld is belegd in milieu- en natuurprojecten, moeten belastingvrij worden. Dit staat in een voorlopig initiatief-wetsvoorstel van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

Op die manier willen de Kamerleden Vermeend, Melkert en Van der Vaart bereiken dat er meer wordt geïnvesteerd in bij voorbeeld aanleg en behoud van bossen, natuurrecreatie, waterwegen, milieuvriendelijk bouwen, water- en bodemkwaliteit en windenergie. Zij hopen dat burgers een deel van hun spaar- of beleggingsgeld zullen zetten op een "groenrekening' van een organisatie die in het milieu investeert.

Tegelijkertijd willen de PvdA'ers dat de bestaande fiscale regeling voor bosbedrijven, die zijn vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting, wordt afgeschaft. Deze regeling blijkt in de praktijk negatief te werken. De meeste bosbedrijven zijn verliesgevend; de fiscale vrijstelling verhindert dat zij hun verliezen fiscaal kunnen verrekenen met winstgevende andere activiteiten.

De milieu- en natuurprojecten die voor fiscale vrijstelling in aanmerking komen, moeten blijkens het voorstel worden goedgekeurd door de ministers van milieu en van landbouw en natuurbeheer. Verder moet het om beleggingen gaan van Nederlandse organisaties die tot doel hebben het milieu te dienen en die door de ministers zijn aangewezen.

De drie Kamerleden verwachten dat de fiscale vrijstelling van "groenrekeningen' de overheid geen geld zal kosten. Zij denken dat hun voorstel ertoe leidt dat spaarders en beleggers geld dat ze nu in andere belastingvrije beleggingen steken, zullen reserveren voor groene investeringen.

De Kamerleden hebben hun voorstel voor commentaar naar de betrokken ministers, de overige fracties, milieu-organisaties en financiële instellingen gestuurd.