Protesten uit de "Kremlin-bak'

De hele week in de "Kremlin-bak' zitten, hoefde voor hem niet weer, zei premier Ruud Lubbers donderdag in de Tweede Kamer hoorbaar voor de fotografen tegen zijn ministeriële collega's.

"Vak K' is de plek eerder ook wel genoemd, waar in de nieuwe plenaire zaal van het Tweede Kamergebouw de ministers tegenwoordig zitten: in een gladhouten vak, ver weg van de Kamerleden en zonder bescherming tegen blikken vanaf de publieke en perstribune.

Tijdens deze eerste algemene beschouwingen in de nieuwe zaal viel nog meer op dan in de oude zaal hoe beroerd de staatssecretarissen eraan toe zijn. De ministers hebben een tafel, waaraan ze stukken kunnen lezen, briefjes schrijven, kranten doornemen.

De staatssecretarissen moeten werken als in een drukke trein, zonder tafel, dicht tegen elkaar aan. Zo kon men staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (defensie) op zeker moment zien balanceren met een kopje thee in de ene en een rapport in de andere hand. Het briefje van een ambtenaar of een Kamerlid, dat de bode hem bracht, moest op z'n knie worden gelegd. Een beetje geoefend receptieganger - en welk bewindspersoon is dat niet - redt zich daar wel uit, maar het ziet er nogal slapstick-achtig uit. In de oude zaal konden de staatssecretarissen hun papieren tenminste nog naast zich neerleggen.

Geregeld was bij Kamerleden de verzuchting te horen, dat de oude plenaire zaal vele destijds onvoldoende op hun waarde geschatte voordelen had. (RM)

    • Frank Vermeulen
    • Kees Versteegh