Miene, mine

Een korte verkenning van de herkomst van Bolkesteins "faire bon mine à mauvais jeu' leidt al snel tot een speurtocht van haast Europese reikwijdte.

Terecht wijst Rik Smits naar het Duitse "gute Miene zum bösen Spiel machen', dat Duden's Deutsches Universalwörterbuch (2. Auflage, 1989, pag. 1013 en 1014) omschrijft als "etwas wohl oder übel geschehen lassen', daaraan toevoegend: "vielleicht nach französischem faire bonne mine à mauvais jeu (mit Bezug auf das Glücksspiel)'. Mijn trouwe Duden leidt het Duitse "Miene' af van het Franse "mine' en vermeldt bovendien dat dit wellicht weer afstamt van het Bretonse "min' dat snuit, snavel betekent. In ieder geval is de oorsprong op Franse bodem te zoeken, zij het mogelijk van Keltische snit. Of er mogelijk nog een verband bestaat met het oude kinderrijm "iene, miene, mutte', dat blijkens het Cultureel Supplement van 9 oktober reeds door Keltische schaapherders zou zijn gebezigd, kan ik niet bevestigd vinden.

    • Paul Remmerswaal