LIU HUAQING; Oud en betrouwbaar

PEKING, 19 OKT. De meest ongewone promotie naar het hoogste partij-orgaan, het Staand Comité van het politbureau is die van generaal Liu Huaqing, temeer omdat hij 76 is en er twee figuren van 75 wegens "ouderdom' uitmoesten, nl. Yao Yilin en Song Ping. De verklaring ligt voor de hand: de twee waren opponenten van Deng Xiaopings moeizame hervormingsproces en generaal Liu geldt als een van de militaire moderniseerders bij uitstek, die Dengs strategie van transformatie van het Volksbevrijdingsleger van een revolutionair partij-leger tot een modern technologisch militair apparaat, niet langer onder de partij, maar onder de staat, loyaal uitvoerde.

Sinds 1982 was hij opperbevelhebber van de marine en als zodanig leidde hij in 1986 een grote militaire delegatie naar de Verenigde Staten met het doel Amerikaanse hoge defensietechnologie in te zetten voor China's militaire modernisering. Het aankoopprogramma moest echter vanwege de sancties als gevolg van het neerslaan van de studentenopstand op 4 juni 1989 worden afgebroken. In 1987 werd Liu adjunct secretaris-generaal van de Centrale Militaire Commissie van de partij en als zodanig de derde hoogste militair van het land onder Deng Xiaoping en president Yang Shangkun. Bij de herinvoering van militaire rangen in 1988 werd Liu "senior-generaal eerste klasse', het equivalent van maarschalk.

Toen in 1989 een groep (ex-)generaals protesteerde tegen een militaire beëindiging van de protestbeweging schaarde Liu zich aan de kant van Deng Xiaoping en hielp hem de verdeeldheid in het leger te boven te komen. Liu blijft voorstander van de aankoop van de meest geavanceerde militaire technologie in het buitenland, maar aangezien Amerikaans wapentuig niet langer beschikbaar is, is hij een aankoopprogramma in de GOS-staten begonnen, waaronder wellicht het vliegdekmoederschip Varyag in Oekraïne.

Liu is vandaag tot vice-voorzitter van de CMC gekozen onder de schijn-partijleider Jiang Zemin. Aangezien president Yang Shangkun die functie heeft neergelegd en Jiang Zemin geen militaire achtergrond heeft, is Liu nu de hoogste militair in het land, die de steun van de strijdkrachten aan het civiele moderniseringsproces moet verzekeren.

    • Willem van Kemenade