Kritiek op onderzoek lerarensalaris

DEN HAAG, 19 OKT. Het organisatiebureau Berenschot noemt het onderzoek waaruit eerder dit jaar bleek dat de onderwijssalarissen acht à tien procent achter zijn gebleven vergeleken met het salaris van andere ambtenaren, beperkt van opzet. Volgens het organisatiebureau is het moeilijk om op grond van dit onderzoek, uitgevoerd door Research voor Beleid, beslissingen te nemen ten aanzien van de beloning van onderwijsgevenden.

Het loonstructuuronderzoek van Research voor Beleid vormde deze zomer de belangrijkste basis voor het kabinetsbesluit om 633 miljoen gulden vrij te maken ter verhoging van de onderwijssalarissen. De analyse van het onderzoek door Berenschot is verricht in opdracht van minister Ritzen (onderwijs), ter beantwoording van Kamervragen van CDA en VVD. Verschillende Kamerleden, vooral van CDA en VVD, betwijfelden begin dit jaar al of de loonachterstand wel zo groot is als uit het loonstructuuronderzoek van Research voor Beleid bleek.

Volgens Berenschot is in het onderzoek van Research voor Beleid onvoldoende rekening gehouden met inhoud van de functie, institutionele omstandigheden en schaarste op de arbeidsmarkt. Het onderzoek van Research voor Beleid gaat vooral uit van de verhouding tussen opleiding en beloning.