Kaland wil uitstel van beschouwingen Senaat

Niet bekend

Kaland zei dit vanmorgen voor de NCRV-radio. Half november worden waarschijnlijk de nieuwe cijfers over de tegenvallende economische ontwikkelingen bekend. Daarover zei Kaland vanmorgen: “De regering moet nog een standpunt bepalen en ook de Tweede Kamer moet zich er dan nog over buigen. Daarom lijkt het me niet zinvol om in dezelfde periode financiële beschouwingen te houden”.

De senator verwacht dat een meerderheid van de Eerste Kamer zijn verzoek tot uitstel zal steunen. Vanochtend waren de fractieleiders van de andere grote partijen in de Senaat niet bereikbaar voor commentaar. Morgen besluit de Eerste Kamer over haar agenda.

Volgens Kaland kunnen de algemene politieke beschouwingen wel gewoon doorgaan. Het debat over financiële aangelegenheden moet worden gehouden, nadat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken. Kaland noemde vanmorgen begin februari als mogelijkheid. Het is al eerder voorgekomen dat de financiële beschouwingen in de Eerste Kamer enige tijd zijn uitgesteld.

Tijdens de algemene politieke en financiële beschouwingen vorige week in de Tweede Kamer deed de gehele oppositie een poging het debat uit te stellen. Ook hier vormden de onzekere economische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende financiële tegenvallers de belangrijkste aanleiding. De coalitiepartijen CDA en PvdA zagen echter niets in uitstel. Wel zei CDA-fractievoorzitter Brinkman dat hij zich kon voorstellen dat de Eerste Kamer tot uitstel zou besluiten.