Hormonenaffaire in België na gebrekkige controle rundvlees

BRUSSEL, 19 OKT. In België dreigt een nieuwe affaire te ontstaan over het illegale gebruik van hormonen bij de produktie van rundvlees. Veterinaire inspecteurs hebben de consument het afgelopen weekeinde gewaarschuwd dat de controle op "hormonenvlees' tekortschiet. En controleurs die regelmatig invallen doen op boerderijen, hebben om politiebescherming gevraagd omdat ze zich bedreigd voelen door de "hormonenmafia'.

De waarschuwing tegen het eten van met groeihormonen bewerkt rundvlees is afkomstig van 23 inspecteurs die in dienst zijn van het Belgische Instituut voor Veterinaire Keuring. Zij voeren controles uit in slachthuizen in West-Vlaanderen. In een dit weekeinde gepubliceerde open brief schrijven ze het als hun plicht te beschouwen “de consument te waarschuwen dat bij de vetmesting van runderen nog steeds op grote schaal gebruikt gemaakt wordt van hormonale produkten. Het slachtvee wordt op alle mogelijke plaatsen ingespoten met allerlei hormonencombinaties. Vooral deze injectieplaatsen vormen een potentieel gevaar voor de consument.”

De onrust onder de dierenartsten/keurders is sterk toegenomen na de aanslag die vorige week werd gepleegd op inspecteur Gilbert Denoo uit Ruddervoorde, wiens huis werd beschoten met een jachtgeweer. Denoo heeft inmiddels ontslag genomen als lid van het zogeheten "hormonenteam' van het Instituut voor Veterinaire Keuring. Naar aanleiding van dit incident heeft minister van volksgezondheid Laurette Onkelinkx haar ambtgenoot van binnenlandse zaken Tobback gevraagd om bescherming van de rijkswacht voor leden van het hormonenteam.

Volgens het Belgische ministerie van volksgezondheid duidt deze aanslag op toenemende misdadige neigingen van degenen die zich schuldig maken aan de handel in en de toediening van hormonen. De "hormonenmafia' zou zich bedreigd voelen door de stengere en gerichtere controles. Bij invallen in twintig bedrijven troffen inspecteurs de afgelopen twee maanden in 18 gevallen runderen aan die behandeld waren met hormonen. Volgens de 23 opstellers van de open brief worden ook inspecteurs in slachthuizen regelmatig met verbaal en fysiek geweld geconfronteerd.

    • Wim Brummelman