Het Eerste-Kamerlid, mr. J.R. Glasz (CDA) is ...

Het Eerste-Kamerlid, mr. J.R. Glasz (CDA) is onderscheiden met het Grote Kruis van Verdienste in de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland.

Mr. Jaap Glasz, oud-voorzitter van de Nederlandse Orde van Advocaten, heeft zich bij de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse advocatuur verdienstelijk gemaakt. Met groot persoonlijk engagement bracht hij de Nederlands-Duitse Advocatencongressen op gang, waaruit zich intussen de Europese Advocatenconferentie heeft gevormd.