Foto: DE LUTTE - Tussen Oldenzaal en De Lutte is ...

Foto: DE LUTTE - Tussen Oldenzaal en De Lutte is dit weekeinde het gereedkomen van de laatste kilometers A1 gevierd.

Behalve een defilé van enkele honderden oude voertuigen waren er een vliegshow, de "langste braderie van Nederland' en sportmanifestaties georganiseerd. Voor het doortrekken van de A1 door Twente is jarenlang geijverd door bestuurders en bedrijfsleven. De laatste jaren vertraagde tegenstand van milieu-activisten de aanleg. De aanleg van de A1 door Twente betekent met name voor het vrachtvervoer een grote besparing. (Foto NRC Handelsblad / Freddy Rikken)