Eredoctoraat J.L. Heldring omstreden

AMSTERDAM, 19 OKT. Het College van Decanen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) beslist eind deze maand over het verlenen van een eredoctoraat aan mr. J. L. Heldring, columnist en oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Heldring is door de faculteit der Letteren voorgedragen.

De Universiteitsraad (UR) van de UvA is vorige week gehoord over het voorstel aan Heldring een eredoctoraat te verlenen maar wilde terzake geen uitspraak doen, aldus de voorzitter van het College van Bestuur drs. J.K. Gevers.

Voor de uitreiking van een eredoctoraat is de toestemming van de Universiteitsraad niet strikt noodzakelijk. Een woordvoerder van de UvA noemde de stap van de UR wel “hoogst ongebruikelijk”.

Binnen de UR hebben vooral de studentenfracties bezwaren tegen een eredoctoraat voor Heldring die zij "te rechts' en "te moralistisch' vinden. Volgens OBAS-fractievoorzitter A. de Wolff kan een aantal columns van Heldring de toets der kritiek niet doorstaan. “Tijdens de Fassbinder-affaire heeft hij iets geschreven wat nogal verkeerd gevallen is. Nee, ik heb het nu niet paraat. Ook heb ik van verschillende kanten gehoord dat hij na het bloedbad in Sharpville die gebeurtenis niet scherp veroordeelde”. De ASVA was niet bereikbaar voor commentaar.

Niet bekend