Duitse vakbond matigt lonen voor opbouw van Oost-Duitsland

BONN, 19 OKT. De grootste Duitse vakbond, de IG Metall (3,5 miljoen leden), is bereid de komende jaren aan loonmatiging te doen als de daardoor vrijkomende bedragen worden ingezet voor de opbouw van Oost-Duitsland. Minister Theo Waigel (CSU, financiën) heeft verheugd op dit aanbod gereageerd.

De Duitse metaalvakbond stelde zaterdag, aan het eind van zijn zesdaagse congres in Hamburg, wel nadere voorwaarden aan haar bereidheid om de komende jaren alleen compensatie voor inflatie te aanvaarden. In Oost-Duitsland moet worden gezocht naar wegen om werknemers te laten deelnemen in het vermogen van hun onderneming. In West-Duitsland wil de IG Metall, net als de SPD, alleen aan een door kanselier Helmut Kohl voorgesteld “solidariteitspact” deelnemen als een extra offer wordt gevraagd van de inkomens boven 60.000 (ongehuwden) en 120.000 mark (gehuwden).

Ook moet er een verplichte investeringsbijdrage voor bijdrijven komen, vindt de bond van de met omstreeks 90 procent der stemmen herkozen voorzitter Franz Steinkühler. Deze “zonnekoning Franz” prees de nieuwe (door hemzelf voorgestelde) “pragmatische koers” van de bond. Die had volgens hem voorkomen dat de bond uit elkaar was gespeeld. Steinkühler prees het IG-Metallcongres omdat het niet “met vertwijfeling en radeloosheid op het einde van grote utopieën en veelomvattende maatschappelijke concepten” had gereageerd.

Van het (wettelijk) openbreken van bestaande CAO's, zoals minister Jürgen Möllemann (FDP, economische zaken) vorige week bepleitte, willen de IG Metall en andere Duitse vakbonden niets weten, ook niet voor Oost-Duitsland. Klaus Zwickel, vicevoorzitter van de metaalbond, waarschuwde dat de vakbeweging zich daartegen met alle middelen, inclusief stakingen, zou verzetten. Zwickel liet wel doorschemeren dat zijn bond gezien de slechte economische conjunctuur en de lage produktiviteit in Oost-Duitsland dáár voorshands niet zal ijveren voor werktijdverkorting (nu 40 uur, in West-Duitsland gemiddeld 37).

In de Duitse vakbeweging bestaat onvrede over pleidooien van de voorzitter van de overkoepelende vakbond DGB, Heinz-Werner Meyer, voor grondwetswijziging die inzet van Duitse soldaten in VN-verband buiten Navo-verdragsgebied mogelijk zou maken. Het IG-Metallcongres sprak uit dat de grondwet op dat stuk evenmin mag worden veranderd als inzake het asielbeleid. Op het congres van de IG Medien (grafici e.d.) in Augsburg werd, tegen de zin van de nieuwe voorzitter Detlev Hensche, in een resolutie zelfs Meyers aftreden als DGB-voorzitter geëist.

    • J.M. Bik