De Vries ziet kansen voor sociaal akkoord

DEN HAAG, 19 OKT. Minister De Vries (sociale zaken) geeft het centraal overleg met werkgevers en werknemers een goede kans van slagen, nu sociale partners in de Sociaal-Economische Raad overeenstemming hebben bereikt over een advies aan het kabinet over de economische koers in de jaren negentig.

Woordvoerders van de regeringsfracties reageren positief op het bereikte akkoord. Volgens het Kamerlid Melkert (PvdA) ligt een centraal akkoord tussen het kabinet en sociale partners nu binnen handbereik. “Natuurlijk zal er nog veel overleg nodig zijn, maar wie nu zo'n akkoord nog blokkeert, laadt een enorme verantwoordelijkheid op zich.” Zijn CDA-collega Terpstra vindt dat het “SER-akkoord prima aansluit op wat de Kamer wil”.

Werkgevers en werknemers kwamen afgelopen vrijdag overeen de lonen na 1993 te matigen en de arbeidsparticipatie te verhogen. Het accent ligt op vergroting van de werkgelegenheid onder laag opgeleiden. De loonkosten voor deze groep moet relatief worden verlaagd en het verschil tussen een sociale uitkering en het minimumloon moet worden vergroot. Werkgevers en werknemers sloten dit akkoord als voorbereiding op een advies aan het kabinet over de Economische en Monetaire Unie. Eind november vergadert de voltallige SER over dit akkoord.

De bij FNV en CNV aangesloten bonden zien de afspraken als een stap in de goede richting. Ze wijzen er wel op dat het kabinet in een komend centraal overleg met een verlichting van de lasten over de brug moet komen.

Een extra verlichting van de lasten - zoals dat vorige week tijdens de algemene beschouwingen ook bepleit is door de VVD - ziet er volgens De Vries niet in. “Het is immers niet ondenkbaar dat het kabinet voor een paar miljard aan problemen heeft. Als we dat zodanig zouden kunnen oplossen dat we de portemonnee van de burgers buiten schot kunnen laten zodat de koopkracht zoals die in de Miljoenennota in het vooruitzicht was gesteld behouden kan blijven houden - dus zonder nieuwe lastenverzwaringen - dan denk ik dat dat al een heel belangrijke bijdrage is in de huidige omstandigheden.”

Volgens de minister van sociale zaken heeft het kabinet “bij de begroting voor dit jaar al een hele belangrijke basis gelegd door er voor te zorgen dat de belastingen en premies voor de mensen volgend jaar nou eens niet omhoog maar een beetje naar beneden gaan. Daardoor zorgen we er voor dat de koopkracht van de mensen, ook van de mensen die van een uitkering moeten leven, volgend jaar tenminste overeind kan blijven. Ik denk dat die uitgangspunten behouden kunnen blijven en dat zijn ook precies een paar centrale punten in het concept-advies van de SER.”