Akkoord sociaal plan Frico Domo

De reorganisatie bij zuivelcoöperatie Friesland Frico Domo, waarbij 1.218 arbeidsplaatsen op het spel staan, kan worden uitgevoerd zonder gedwongen ontslagen. Door directie en de bonden is bekendgemaakt dat overeenstemming is bereikt over het sociaal plan.

De reorganisatie moet in de loop van 1994 zijn voltooid. Een stuurgroep bestaande uit drie directieleden van Frico Domo en drie vertegenwoordigers van de bonden zal het reorganisatieproces uitstippelen. Er komt een reorganisatiefonds waaruit het sociaal plan wordt gefinancierd. Door het uitstellen van harmonisatie van cao's bij de fusiepartners van Frico Domo Friesland, de voormalige Noord Nederland en CCF, komen hiervoor geldmiddelen vrij.

Deze week wordt al begonnen met de organisatie van de kaasdivisie. Daarna volgen de bezuinigingen op de voormalige CCF-lokatie aan de Peter Stuyvesantweg in Leeuwarden.

De bonden sluiten niet uit dat na de reorganisatie niet het volledige aantal van 1.218 arbeidsplaatsen is vervallen. Interne verschuivingen moeten er toe leiden dat vaste werknemers de plaats van de meeste uitzendkrachten kunnen overnemen.