Zorgen over gezondheid bij vervuiling van het milieu

DELFT, 17 OKT. Driekwart van de Nederlanders ziet milieuverontreiniging als de belangrijkste bedreiging voor hun gezondheid. Ongeveer de helft beschouwt het duurzaam verbeteren van het milieu in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de burger.

Dat zijn enkele uitkomsten van een onderzoek naar de betrokkenheid van de Nederlander bij milieukwesties, dat de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO ter gelegenheid van haar aanstaande 60-ste verjaardag heeft laten uitvoeren.

De angst voor een ongezond milieu (74 procent) blijkt groter dan die voor geweld op straat (53 procent), kanker (53 procent), het krijgen van een ongeval (45 procent), het optreden van een kernramp (37 procent) of het krijgen van AIDS (29 procent). In vergelijking tot een enquête uit 1989 blijkt dat vooral de angst voor geweld op straat en voor AIDS sindsdien zijn toegenomen.

De milieu-angst van de burger staat volgens prof.dr.ir. A. Rörsch, lid van de raad van bestuur van TNO, niet in verhouding tot de werkelijke risico's, althans in Nederland. Volgens hem is de mens juist “een van de meest resistente soorten” gebleken tegen milieuverontreinigingen. In Oosteuropese landen, waar op veel ernstiger schaal emissies plaatsvinden van milieuverontreinigende stoffen, zijn er volgens Rörsch echter wel mogelijk nadelige gezondheidseffecten.