Zoek een goedkope spaargeldherder (3)

Wie een computer van een paar duizend gulden wil kopen haalt in de winkel folders van verschillende merken en vindt daarin naast schitterende foto's en een opsomming van alle voordelen ook technische specificaties. Door die te vergelijken krijg je snel een indruk van de prestaties en prijzen.

In advertenties en brochures voor spaarverzekeringen tref je dito foto's en proza, maar specificaties om ze naast elkaar te kunnen leggen, ontbreken vaak. Je moet zelf de mouwen oprollen om in die fiscaal begeerlijke brij de rode draad te vinden.

Een onafhankelijke assurantiebemiddelaar kan daarbij helpen, maar niet iedere aanbieder is verzekeraar of opereert via intermediairs. Ook banken en zelfs onduidelijke instellingen, die over twintig jaar misschien niet eens meer bestaan, willen graag op iemands geld passen.

Waar gaat het om? Je hebt geld over, maakt al gebruik van de rente- en dividendvrijstelling, en wilt ook profiteren van de onbelaste uitkeringen van 50 en 170 duizend gulden per persoon die verzekeringen, en vergelijkbare constructies, met een duur van respectievelijk 15 en 20 jaar bieden.

Wat wil je dan? Een rente die de aanbieder garandeert, lage kosten, tenminste restitutie van de inleg plus rentewinst bij voortijdig overlijden en natuurlijk de hoogste onbelaste uitkering bij in leven zijn. Daar gaat het om.

Tot welke waarde kunnen maandelijkse stortingen van 200 gulden in 20 jaar (totaal 48.000 gulden) oplopen? Dat hangt af van de rente. In de tabel staan de percentages van 4 tot 13 procent met hun slotwaarde. Bedraagt de inleg 100 gulden, dan kunnen die waarden gehalveerd worden en bij 400 gulden verdubbeld.

Een instelling die bij een verwacht (geen garantie) rendement van 12 procent niet 199.829 maar 178.800 gulden (89,5 procent) uitkeert, rekent 10,5 procent kosten. Of meer als het risico van overlijden verzekerd is. Een aanbieder die 177.476 (88,8 procent) uitbetaalt lijkt duurder, maar bij overlijden wordt het saldo teruggegeven. Een herder die voor dezelfde polis slechts 84,5 procent uitkeert, vraagt meer dan andere. Er bestaan veel verschillen. De diverse regelingen zijn onderling te vergelijken door de kale uitkering (zonder uitkering bij overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid) uit te drukken in een percentage van de slotwaarde.

Het ligt voor de hand dat een bedrijf kosten en winst rekent. Maar hoeveel en op welke manier? Met de spaarinleg probeert de onderneming rente- en beleggingswinst te behalen. Over een heel jaar drukt men die opbrengst uit in een bruto percentage van de beleggingen. Spaarders krijgen daar een kleiner (netto) deel van. Het positieve verschil tussen bruto en netto (voor een buitenstaander moeilijk te achterhalen!) dient als dekking voor kosten en winstopslag. Een marge van 2 procent, zeg 10 procent bruto en 8 netto, lijkt bescheiden, maar het is 20 procent van het rendement. Zo heeft een verzekeraar allerlei bronnetjes van inkomsten. Tot zo ver de kosten. Dan de rentegarantie.

Een verzekeraar biedt standaard 3,5 tot 4 procent. Alles wat je meer wilt, hangt af van de (beleggings)resultaten. Een van de maatschappijen, die zonder tussenpersonen werkt, draait de zaken om en stelt: ik garandeer u een eindkapitaal van 220.000 gulden (maximum vrijstelling per persoon) over 20 jaar. Dat kost, zonder franje, 494,10 gulden per maand (totaal 118.584) op basis van 7,5 procent rente.

Is dat een mooi aanbod? De slotwaarde voor die premie komt uit op 275.308 gulden. Het uitkeringsdeel (220.000) komt uit op 80 procent, de kosten op 20 procent. Niet gering. Een deel dient kennelijk als dekking voor de garantie, waar je ongemerkt voor betaalt. Reken je die 220 duizend gulden en de premie terug naar een rente, met minder kosten, dan kom je op ruim 6 procent garantie. Niet slecht.

Hoe zit het met de fiscale voordelen als je zelf spaart en 7,5 procent maakt? De rentewinst bedraagt 156.724 bruto (275.308 min 118.584) en na belasting (50 procent) 78.362 gulden netto. Dat eindsaldo (zelf sparen) komt dan op 196.946 gulden, 23 duizend minder dan het plan biedt. Bij 35 procent IB is het verschil tussen zelf en laten sparen miniem.

Conclusie. Het kost veel rekenwerk om een herder te vinden die goedkoop op je schaapjes past. Het loont de moeite om goed te zoeken. Bezint eer ge begint. Verzekeraars zijn ware meesters in rekenen.

Tabel:

20 JAAR RENTE OP RENTE

(ƒ 200,- per maand)

....perc.....slotwaarde

....4........73.599

....5........82.549

....6........92.870

....7........104.793

....8........118.589

....9........134.579

....10.......153.139

....11.......174.714

....12.......199.829

....13.......229.103

    • Adriaan Hiele