SER opent weg naar centraal akkoord

DEN HAAG, 17 OKT. Loonmatiging, vergroting van de arbeidsparticipatie en verlaging van de druk van belastingen en sociale premies. Dat zijn de centrale organisaties van werkgevers en werknemers en kroonleden in de Sociaal-Economische Raad (SER) gisteravond overeengekomen. Volgens betrokkenen is hiermee de weg vrijgemaakt voor een centraal akkoord over 1993.

In een werkgroep van de SER spraken de sociale partners maandenlang over de gevolgen voor Nederland van de Economische en Monetaire Unie en over de toekomst van de overlegeconomie. Bestuurslid A.J. de Geus van het CNV noemde het uiteindelijke resultaat “een spectaculaire injectie voor de overlegeconomie”.

De Tweede Kamer drong deze week bijna unaniem bij de sociale partners aan op loonmatiging in 1993, omdat de economische tegenwind daartoe dwingt.

De leden van de SER-werkgroep werden het gisteravond wat betreft de jaren na 1993 eens over een “dynamische koppeling”. Ze accepteren de Wet Koppeling op Afstand (WKA), die inhoudt dat bij te snelle loonstijging of te snelle groei van het aantal niet-actieven de uitkeringen worden ontkoppeld van de lonen.

De sociale partners streven naar een duurzame economische en ecologische ontwikkeling en vinden nieuw beleid op het gebied van onderwijs, technologie en industriepolitiek nooodzakelijk. Langdurig werklozen verdienen speciale aandacht, evenals de oudere werkenden.

Opmerkelijk is de overeenstemming over het toezicht op de uitvoering van de sociale zekerheid. Alle partijen vinden de uitvoering vooral een zaak van de sociale partners, maar zijn van mening dat het toezicht erop onafhankelijk moet zijn.

Mensen voor wie geen "reguliere' baan te vinden is, moeten in een "opgerekt' Jeugdwerkgarantieplan terecht kunnen, met hogere leeftijdsgrenzen. Vut-gelden moeten flexibel worden ingezet. Voor oudere werknemers moet een "leeftijdsbewust' personeelsbeleid worden gevoerd om te vroeg afvloeien te voorkomen. In de CAO's moeten afspraken worden gemaakt over opleiding, werkervaring en taakafsplitsing.

Het advies is voorbereid door een werkgroep van de SER. Voordat het naar het kabinet gaat, zal eerst de voltallige raad zich erover buigen. Dat gebeurt op 20 november.