Robert Massie: Peter de Grote en het ontstaan van ...

Robert Massie: Peter de Grote en het ontstaan van het moderne Rusland 1672-1725 807 blz., Agon (Peter the Great. His Life and World, 1985, vert. Jaap Engelsman), ƒ 75,-

Carl Schorske: Wenen in het Fin de Siècle. De crisis van het liberalisme en het ontstaan van de moderne kunst 352 blz., Agon (Fin-de-Siècle Vienna, 1980, vert. A. Klootwijk), ƒ 39,90

Denis Winter: Haig's Command. A Reassessment 362 blz., Penguin, ƒ 36,50

Thomas Pakenham: The Scramble for Africa. 1876-1912 738 blz., Abacus, ƒ 40,40

Robert Massie: Peter de Grote en het ontstaan van het moderne Rusland 1672-1725 807 blz., Agon (Peter the Great. His Life and World, 1985, vert. Jaap Engelsman), ƒ 75,-

Herdruk van de vertaling uit 1986 van de politieke biografie van Peter de Grote door de gerenommeerde historicus Massie.

Carl Schorske: Wenen in het Fin de Siècle. De crisis van het liberalisme en het ontstaan van de moderne kunst 352 blz., Agon (Fin-de-Siècle Vienna, 1980, vert. A. Klootwijk), ƒ 39,90

Paperback-editie van Schorske's klassieker over de hoofdstad van het Europese denken rond 1900.

Thomas Pakenham: The Scramble for Africa. 1876-1912 738 blz., Abacus, ƒ 40,40

Paperback-editie van het meeslepende, doch iets te gedetailleerde epos uit 1991 over de verovering van Afrika door de Europese machten. Besproken in het Boekenbijvoegsel van 7-3-1991.

Denis Winter: Haig's Command. A Reassessment 362 blz., Penguin, ƒ 36,50

Penguin uitgave van de studie naar de omstreden Britse generaal Haig die tijdens de Eerste Wereldoorlog de leiding had over vele bloedige, maar futiele veldslagen, vervuld was van poltieke ambities en de archieven manipuleerde om zichzelf vrij te houden van smetten. Besproken in de Boekenbijlage van 23-11-1991.