Justitie gaat harder aan fraudezaken werken

DEN HAAG, 17 OKT. Justitie heeft zich ten doel gesteld in 1994 ruim 10.000 gevallen van sociale fraude en 400 gevallen van belastingfraude af te handelen. Dat meldt deze week de Justitiekrant van het ministerie van justitie.

Ter vergelijking: in 1990 werden in totaal 6.000 gevallen van sociale fraude achterhaald en 30 gevallen van belastingfraude. Volgens mr. W. Borst van de afdeling Staats- en strafrecht van het ministerie van justitie lijken de doelstellingen met name op het gebied van fiscale fraude gering. Maar volgens hem gaat het hierbij “om zaken die niet alleen tijdrovend zijn in de opsporingsfase maar ook in procesdagen veel tijd in beslag nemen”.

In verband met de in de Rijksbegroting aangekondigde verscherping van de fraudebestrijding krijgt het ministerie van justitie er 205 mensen en 20,7 miljoen gulden extra bij.

Ook de ministeries van financiën en van sociale zaken worden met het oog op de aanpak van fraude uitgebreid. Zo krijgt de belastingdienst 325 extra mensen. Het aantal controleurs bij sociale diensten en bedrijfsverenigingen wordt ook opgevoerd. Bij de sociale diensten gaat het om een uitbreiding van één controleur op de duizend uitkeringsgerechtigden naar één op de 750. Bij de bedrijfsverenigingen stijgt het aantal controleurs van één op de 40.000 naar één op de 25.000.

De 205 mensen die Justitie extra mag aantrekken worden verdeeld over het OM, de rechterlijke macht en de ondersteunende diensten.

Een interdepartemenale stuurgroep onder leiding van de Arnhemse procureur-generaal mr. W. Sorgdrager is inmiddels aan de slag gegaan om voor 1 januari 1993 een plan gereed te hebben. Deze stuurgroep opereert direct onder de ministeriële commissie voor de fraudebestrijding die wordt geleid door premier Lubbers. De andere leden van deze stuurgroep zijn de ministers Kok (financiën), De Vries (sociale zaken) en Hirsch Ballin (justitie).