Interimdividend VNU onveranderd

Uitgever VNU zal over het lopende jaar hetzelfde interimvidend uitkeren als over 1991, namelijk één gulden per aandeel.

Dit geeft geen indicatie over de hoogte van het te verwachten slotdividend, aldus VNU, dat eerder bekend maakte dat de winst in de eerste helft van dit jaar is gestegen van 51,1 miljoen naar 54 miljoen gulden. Door de uitoefening van warrants steeg het aantal uitstaande aandelen met 8 procent mede waardoor de winst per aandeel een daling te zien gaf van 3,60 tot 3,52 gulden. Het VNU-bestuur zei eind augustus dat, gezien de moeilijker geworden marktomstandigheden die het verwacht, de procentuele stijging van de winst over heel 1992 in dezelfde orde van grootte zal liggen als in de eerste zes maanden.