Brinkman: WAO bevriezen of "basisuitkering'

NOORDWIJK, 17 OKT. Als de PvdA weigert WAO-uitkeringen te bevriezen, zal het CDA het hele WAO-wetsontwerp ter discussie stellen. De weg komt dan vrij om nieuwe WAO-uitkeringen forser te verlagen dan het kabinet nu van plan is.

Dit zei voorzitter Brinkman van de Tweede-Kamerfractie van de CDA gisteren tijdens een toespraak voor de Nederlandse Vereniging van Assuradeuren in Noordwijk. Bij monde van een woordvoerder liet Brinkman weten dat het CDA graag, met de VVD, wil aankoersen op een ''basisuitkering-achtig WAO-stelsel''. In een basisstelsel blijven de uitkeringen beperkt tot basisniveau. Behalve het CDA is de gehele Tweede Kamer gekant tegen het bevriezen van uitkeringen van mensen die nu al in de WAO zitten.

Toen deze week in de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen de WAO-kwestie ter sprake kwam, deed Brinkman er het zwijgen toe. Premier Lubbers liet toen weten dat, als het probleem van de bevriezing van bestaande WAO-uitkeringen niet op een bevredigende wijze kan worden opgelost, het kabinet zal opstappen. Maar de premier zei tevens dat het kabinet bij het zoeken van een oplossing geen “blokkades” zal opwerpen.

Vice-fractievoorzitter Leijnse van de PvdA zag in de laatste uitspraak een duidelijk signaal dat er wat betreft de bevriezing met het kabinet zaken kunnen worden gedaan. Zelf probeerde Leijnse, samen met zijn fractievoorzitter Wöltgens, een uitweg te zoeken in gesprekken met Brinkman en CDA-fractiespecialist Biesheuvel. Dit overleg heeft tot dusver echter weinig opgeleverd.

Het CDA vindt, met het kabinet, dat oude en nieuwe uitkeringen niet teveel uiteen mogen lopen. In het wetsvoorstel dat het kabinet enkele weken geleden naar de Tweede Kamer zond, worden nieuwe WAO-uitkeringen zodanig verlaagd dat een arbeidsongeschikte van 35 jaar, die nu 70 procent van zijn laatstverdiende loon krijgt, in de toekomst na enkele jaren nog slechts 50 procent krijgt.

De naaste toekomst voor mensen die nu al in de WAO zitten ziet er volgens het wetsvoorstel anders uit. Wie ouder is dan 50 jaar houdt zijn uitkering, wie jonger is krijgt te maken met een bevroren uitkering, die niet langer aan de loon- of prijsontwikkeling is gekoppeld. Van de 900.000 WAO-ers zijn er 275.000 jonger dan 50 met een uitkering boven basisniveau.