VVD wil opheldering over declaraties bij managersschool R'dam

DEN HAAG, 16 OKT. Het VVD-Kamerlid J. Franssen zal minister Ritzen (onderijs en wetenschappen) vragen stellen naar aanleiding van het gisteren bekend geworden accountantsrapport over de verliesgevende Rotterdam School of Management (RSM) aan de Erasmus Universiteit.

Franssen wil onder meer opheldering over de "bijverdiensten' die hoogleraren en andere docenten privé of via stichtingen kunnen genieten. Docenten bij de Rotterdamse managementschool, in vaste dienst bij de Erasmus Universiteit (EUR), declareerden voor cursussen aan bedrijven, overheid en studenten 1200 gulden per dagdeel tot ten minste 2400 gulden per dag, aldus het accountantsrapport van Paardekooper & Hoffman.

“Er moet breder gekeken worden naar de manier waarop sommigen van het wetenschappelijk personeel met juridische constructies buiten de bestaande kaders om lucratieve baantjes opzetten. Volgens mij gebeurt dit op meer plaatsen”, zegt het Kamerlid Franssen. “Er bestaan regels over bijverdiensten. Dit moet op grote schaal worden uitgezocht.”

Franssen stelde de minister vorig maand al schriftelijke vragen over de problemen bij de RSM en is toen naar zijn zeggen “met een kluitje in het riet gestuurd”.

Een woordvoerder van het ministerie van onderwijs en wetenschappen, dat bij het begin van de MBA-opleiding aan de RSM een startsubsidie van twaalf miljoen gulden verstrekte voor de periode 1985-1990, deelt mee dat het departement “buiten deze kwestie” staat. “Dit is in eerste instantie een zaak tussen de RSM en Erasmus Universiteit. Wij hebben een subsidie verstrekt en die is op de goede plaats terechtgekomen.”

Volgens de woordvoerder kunnen docenten aan universiteiten “in principe les geven aan derden”. “Die diensten voor derden kunnen in rekening worden gebracht. De docenten die dat doen, moeten daar een duidelijke regeling over treffen met hun werkgever. Die regeling aan de Erasmus Universiteit kennen we niet. Ons controlepunt is de jaarrekening van de EUR en die is steeds goedgekeurd door een accountant.”

Het ministerie beschikt nog niet over het accountantsrapport van Paardekooper & Hoffman. Daaruit blijkt dat van de twaalf miljoen gulden startsubsidie 11,5 miljoen is gebruikt voor de jaarlijkse exploitatietekorten bij de RSM. De declaraties van docenten zijn betaald van de overheidssubsidie en door bedrijven.

President drs. N. Kroes van de universiteit voor bedrijfskunde Nijenrode liet vanmorgen via haar woordvoerder weten dat de gesprekken over een fusie met de RSM “met onmiddellijke ingang” zijn stop gezet. Het bestuur van Nijenrode vindt dat de RSM “eerst financieel orde op zaken moet stellen”, voordat er verder kan worden gepraat. Volgens de vergevorderde fusieplannen zou de MBA-opleiding uit Rotterdam verdwijnen.