Voorstel betere aanpak milieucriminaliteit

DEN HAAG, 16 OKT. De aanpak van de zware milieucriminaliteit schiet ernstig tekort. Politie en justitie moeten op korte termijn komen tot een landelijke bestrijding van dit type misdaad. Dit concludeert een werkgroep van de Recherche Advies Commissie (RAC) in een advies aan de vergadering van procureurs-generaal, die binnen het openbaar ministerie verantwoordelijk zijn voor het opsporingsbeleid.

In het rapport "Aanpak Zware Milieu-Criminaliteit' wordt vastgesteld dat het huidige opsporingsbeleid versnipperd is. Inlichtingendiensten beschikken over te weinig informatie op het gebied van zware milieumisdrijven. Intussen wordt het door de toenemende kosten van legale afvalverwerking steeds aantrekkelijker om zich op illegale wijze van gevaarlijke stoffen te ontdoen. Er zouden aanwijzingen zijn dat afvalverwerkende bedrijven zich achter een milieuvriendelijke façade bezig houden met illegale praktijken. Bovendien zou op dit terrein bijzonder gevaar dreigen voor corruptie van overheidsfunctionarissen, omdat niet wordt uitgesloten dat pogingen worden ondernomen ambtenaren te betrekken bij de illegale dumping van gevaarlijke stoffen.

De RAC stelt voor de landelijke aanpak te laten coördineren door een speciale projectgroep, die kan beschikken over de gegevens in de databank van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) in Den Haag.

Het advies betekent een steun in de rug voor een projectteam onder leiding van de Arnhemse advocaat-generaal mr. H.W. Samsom, dat al proefdraait met de nieuwe integrale aanpak. Volgens Samsom zijn veel gegevens voorhanden bij het lokale bestuur, dat gaat over het verlenen van vergunningen. “We zullen ons vooral moeten richten op de informele onderhandelingen die aan een officiële vergunningverlening vooraf gaan. Dat is het meest corruptiegevoelige traject”, aldus Samsom.