Van Ittersum tegen heffing op vermogen pensioenfonds

AMSTERDAM, 16 OKT. De voorgenomen heffingsmethode ter afroming van vermogensoverschotten bij pensioenfondsen is schadelijk voor de verschaffing van risico-kapitaal aan het Nederlandse bedrijfsleven. Dat schrijft drs. B.F. baron van Ittersum, voozitter van de Amsterdamse effectenbeurs, in een brief aan minister Kok van financiën en de Tweede Kamer.

De beursvoorzitter wijst erop dat hiermee een wezenlijk nationaal belang is gemoeid omdat een zeer groot deel van de besparingen in Nederland door pensioenfondsen wordt belegd. In de huidige voorstellen op het vermogensoverschot krijgen de pensioenfondsen een vrijstelling van 15 procent. Daarboven mag een extra kortingsmarge van 3 procent worden toegepast als meer dan 50 procent van het vermogensoverschot in aandelen en onroerend goed wordt geïnvesteerd. Volgens Van Ittersum is dat percentage veel te laag. “Iedere extra procent zou meegenomen zijn”, aldus de woordvoerder van de beurs. “Ingewijden vinden tien procent een correct percentage.” Het vermogensoverschot is het verschil tussen het vermogen en de toekomstige verplichtingen van het pensioenfonds.

Van Ittersum onderstreept in de brief de toegenomen internationale koersgevoeligheid van aandelenmarkten en dringt aan op een sterke verhoging van dat kortingspecentage bij aandelenbeleggingen. Daardoor moet de onbedoelde maar uitermate schadelijke werking op de economische groei en werkgelegenheid worden weggenomen. In een periode waarin de economische groei onder druk staat, dienen negatieve effecten op de aandelenbeleggingen door pensioenfondsen worden voorkomen, aldus de beursvoorzitter. De Tweede Kamer zal het wetsontwerp over de heffing op vermogensoverschotten volgende week behandelen.