Reclassering levert voor 1996 honderd banen in

DEN HAAG, 16 OKT. Bij de Nederlandse reclasseringsinstellingen verdwijnen voor 1996 minstens honderd volledige arbeidsplaatsen. Dat is het gevolg van een ingrijpende reorganisatie waartoe de federatieraad van de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen (NFR) deze week heeft besloten.

Op dit moment is de reclassering georganiseerd in een federatie van 19 min of meer onafhankelijke stichtingen. De federatie besloot woensdag met 18 stemmen voor en 1 stem tegen dat deze versnipperde structuur voor 1996 moet worden omgevormd tot een centraal geleid "concern' met vijf werkmaatschappijen. De reorganisatie is er onder meer op gericht zo min mogelijk arbeidsplaatsen in het uitvoerende werk te schrappen. Banen zullen verdwijnen op het niveau van management en coördinatie, zo deelde een woordvoerder van de federatie vanochtend mee.

Met het besluit volgt de reclassering een in september uitgebracht advies van het organisatiebureau Berenschot. Dat bureau constateerde onder meer dat de organisatie van het reclasseringswerk versnipperd is en dat de leiding door het federatiebestuur zwak is. Dat heeft weer tot gevolg dat het ministerie van justitie als subsidiegever een te grote vinger in de pap heeft. Om haar eigen identiteit te behouden, moet de reclassering volgens Berenschot volledige zeggenschap over de centrale sturing en de subsidiegelden krijgen.

Om die betere sturing en de opgelegde bezuinigingen van 13,5 miljoen op een budget van 118 miljoen gulden te bereiken, adviseerde Berenschot een concernmodel met vijf werkmaatschappijen. Met het concernmodel zou 7,5 miljoen gulden kunnen worden bezuinigd. Dit bedrag komt overeen met het schrappen van ongeveer honderd arbeidsplaatsen.