Recessie slaat nu hard toe in Japan

TOKIO, 16 OKT. De tekenen dat de economische recessie nu ook in Japan heeft toegeslagen worden steeds sterker. De industriële produktie over augustus is in vergelijking met juli met maar liefst 4,2 procent afgenomen, de grootste vermindering die ooit werd genoteerd. In vergelijking met augustus van vorig jaar daalde de produktie zelfs met 8,1 procent. Dit heeft het Japanse ministerie van internationale handel en industrie (MITI) vanmorgenbekendgemaakt.

De cijfers zijn in Japan hard aangekomen. Zelfs tijdens de oliecrisis in het begin van de jaren zeventig werden niet zulke grote produktieverliezen gemeld. Daarmee wordt duidelijk dat het eens zo machtige Japan ook met een recessie te maken zal krijgen. Eerder al werden de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zwaar getroffen door de economische neergang.

De voorraden bij de Japanse fabrikanten laten een stijgende lijn zien doordat de afzet moeilijker wordt. Voor de vijfde achtereenvolgende maand gingen de voorraden omhoog. In augustus werd een groei opgetekend van 0,4 procent. Ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar namen de voorraden toe met 4,4 procent.

“Deze cijfers vergroten de druk op de bank om de economie te stimuleren door middel van een renteverlaging”, aldus de analist Chiharu Shima. Volgens Shima nemen de bedrijven drastische maatregelen om de produktie te verlagen. Daardoor moeten de te hoog opgelopen voorraden worden verminderd.

Analisten verwachten dat na de publikatie van de jongste gegevens de centrale bank sneller een beslissing zal nemen om de rente te verlagen. Het disconto, dat al eerder een paar keer werd verlaagd, staat nu op 3,25 procent.

Maar de Bank of Japan toont althans naar buiten toe geen al te grote zorg. In een toespraak tot bankiers schreef gouverneur Yasushi Mieno van de Bank of Japan de zwakke vraag toe aan dalende kapitaalinvesteringen en afnemende bestedingen van Japanse consumenten. Mieno erkende dat de aanpassing van de opgelopen voorraden is vertraagd, maar sprak de verwachting uit dat dit in de naaste toekomst zal gebeuren.

De produktiedalingen vonden plaats over een breed terrein en had betrekking op alle vijftien sectoren die de MITI onderzocht, zoals bier, sigaretten, auto's, plastic, huisbrandolie etc. (Reuter)